Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Etterspill

  • Flere hundre hadde møtt opp på Eidsvolls plass ved Stortinget i Oslo lørdag for å markere motstand mot Sians bekmørke rasisme. Forut for «krenkefesten» var det en større debatt blant antirasister om de var tjent med at motdemonstrasjonene utartet til voldelige aksjoner og konfrontasjoner med politiet. Det store flertallet mente det ikke var ønskelig, fordi det bare ville tjene Sian, som har som bevisst strategi å provosere fram slike reaksjoner. Rødts leder Bjørnar Moxnes var en av mange som gikk inn for breie, fredelige demonstrasjoner, der alt fra småbarnsfamilier til pensjonister kunne føle seg trygge og velkomne. Da markeringen startet klokka 13.00 lørdag, var det likevel klart at en gruppe på 20–30 hadde andre planer. De forsøkte å rive politiets sperringer for å få til direkte konfrontasjon med Sian og politiet, og lyktes til slutt med det. Disse aksjonistene ble under hele demonstrasjonen forsøkt holdt tilbake av mange andre, med den tidligere fagforeningstillitsmannen Rolf Utgård i spissen. Det lyktes langt på vei, men til slutt raknet det.
  • Etter nok en demonstrasjon som har endt med vold og politikonfrontasjoner, er det tid for å ta en pust i bakken. Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter er en av mange som reagerer mot voldsbruken. Spesielt må Rødt avklare sin posisjon. Noen Rødt-folk var blant de mest aktive for å hindre voldelige konfrontasjoner, mens andre sto på motsatt side. Fra dette miljøet ble det hevdet at de som forsøkte å roe gemyttene, opptrådte formyndersk og respektløst overfor «ungdommenes måte å gjøre ting på». I demonstrasjoner av denne typen er det alltid de som går lengst som vinner, uansett hvor mange de er. Flertallet som ønsker fredelige markeringer, holdes som gissel av dem som tyr til vold. Fagforeninger som slutter seg til markeringene, kan heller ikke akseptere at deres faner blir brukt for å legitimere voldsbruk de ikke står inne for. Fagforeninger, partier og organisasjoner må derfor gå sammen for å forhindre ytterligere eskalering som bare de mørkebrune, rasistiske provokatørene tjener på, og sørge for ledelse og kontroll i egne rekker slik at retningslinjer man er blitt enig om etterleves.


Retting
I lederen skriver vi at «noen Rødt-folk var blant de mest aktive for å hindre voldelige konfrontasjoner, mens andre sto på motsatt side.» Vi ser nå at dette kan leses som om Klassekampen mener at Rødt eller Rødt-folk oppfordret til vold eller hærverk. Det har vi ikke grunnlag for å hevde og det er feil. Vi forsøkte å skildre en uenighet om vaktholdet og vaktenes rolle, men lyktes åpenbart ikke med det. Vi beklager.

SVAR: Motdemonstranter hadde møtt opp på Østre Torg på Hamar lørdag for å vise sin motstand mot Sian. FOTO: GEIR OLSEN, NTB SCANPIX
I FREDENS TJENESTE: Det var slett ikke vaktene som tok på seg helterollen Sian-demonstrasjonen, skriver Rolf Utgård. Foto: Tom Henning Bratlie
HÅNDGEMENG: Motdemonstrasjonen mot Sian utenfor Stortinget lørdag 29. august. Situasjonen eskalerte etter at Koranen ble skjendet. FOTO: FARTEIN RUDJORD
BONGO OG BLOKKFLØYTE: Rødt bidro forrige lørdag alt de kunne for at motdemonstrasjonen skulle foregå på fredelig vis, skriver forfatteren. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Samling

Antirasisme og ytre høyre

Hvordan skal venstresida forholde seg til rasistiske markeringer? Og hvilken rolle kan politiet ta? Her er Klassekampens nyhetsartikler, kommentarer og debattinnlegg om temaet.

Git: master, Env: production, Sanity: production