Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Finansministeren ba private advokater utrede om han kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen:

Redigerte juridisk råd

BRUKTE EKSTERNE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde tett kommunikasjon med det private advokatfirmaet Arntzen de Besche, som skulle utrede hans handlingsrom i Tangen-saken. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. Dokumenter viser at Finansdepartementet foreslo omfattende endringer i vurderingen.

I stedet for å bruke Justisdepartementets lovavdeling valgte finansminister Jan Tore Sanner (H) 14. august å hyre inn et privat advokatfirma for å utrede om han kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

18. august kom advokatfirmaet Arntzen de Besche med sin vurdering: Finansministeren kan ikke gripe inn i ansettelsen.

Etter skarp kritikk fra både jurister og opposisjonspolitikere, så Sanner seg likevel nødt til å spørre Lovavdelingen om en utredning. 21. august konkluderte de annerledes enn Arntzen de Besche og sa at Sanner kunne gripe inn og gi generelle instrukser til styret i Norges Bank.

Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig.

Omfattende kontakt

Klassekampen har fått innsyn i all skriftlig kommunikasjon mellom Arntzen de Besche og Finansdepartementet i forbindelse med utarbeidelsen av den juridiske vurderingen.

Dokumentene viser:

  • At det var omfattende kontakt mellom Finansdepartementet og Arntzen de Besche mellom 14. og 18. august i forbindelse med arbeidet med vurderingen.
  • At departementet i flere e-poster sendte over ulike «kilder» til Arntzen de Besche, som saksdokumenter i forbindelse med utarbeidelsen av ny sentralbanklov. Her framhevet departementet setninger som skulle tilsi at Finansdepartementet ikke kan instruere Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef.
  • At Arntzen de Besche 17. august sendte Finansdepartementet et utkast til juridisk vurdering. Utkastet ble sendt tilbake til advokatfirmaet med flere endringsforslag og kommentarer.

I tillegg har Klassekampen fått innsyn i rammeavtalen mellom departementet og advokatfirmaet. Der presiseres det at Arntzen de Besche lojalt skal samarbeide med Finansdepartementet og ivareta departementets interesser.

Foreslo endringer

Dokumentene viser tett kontakt mellom fagdirektøren ved avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet Lill-Solrun Ryddheim Dahlin og advokat Sven Iver Steen i Arntzen de Besche.

17. august klokka 22.51 sender departementet en e-post til Steen i Arntzen de Besche. Vedlagt er et utkast av advokatselskapets utredning, med sidemargkommentarer fra Finansdepartementet.

I rød markering har departementet totalt 15 endringsforslag og kommentarer, kvelden før utredningen skal publiseres.

«Vurderes skrevet noe mer ut med sikte på at det skal være lettere tilgjengelig», står det i første kommentar fra departementet.

De foreslår å legge til en tekst som finnes lenger ned i dokumentet:

«Departementet er derfor avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om forhold knyttet til ansettelse av daglig leder.»

I likhet med flere av de andre kommentarene 17. august har ikke Arntzen de Besche tatt hensyn til dette innspillet i den endelige versjonen av utredningen 18. august.

Setning ble fjernet

Men i den niende kommentaren fra departementet i utkastet kvelden 17. august har de markert setningen:

«Departementets adgang til å gi instrukser gjelder således også organisatoriske forhold».

I sin kommentar skriver departementet følgende:

«Dette virker som at man slutter ut fra mandatets bestemmelser at dep har komp (kompetanse, journ.anm.), bør være motsatt».

I den endelige versjonen av utredningen er hele setningen slettet.

Skulle sikres mot faktafeil

Klassekampen har spurt finansminister Jan Tore Sanner om hvorfor det har vært en slik korrespondanse når resultatet utad har blitt presentert som en ekstern vurdering.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen svarer på vegne av departementet i en e-post:

«For oss som oppdragsgiver, er det viktig at det ikke er faktafeil eller uklarheter i teksten. At vi får mulighet til å lese gjennom utkast, gir oss anledning til å stille eventuelle spørsmål for å sikre at utredningen svarer godt på oppdraget som er gitt».

I en e-post til Klassekampen skriver advokat Steen i Arntzen de Besche blant annet følgende:

«Det var viktig for oss å få luket ut eventuelle feil i faktum eller andre uklarheter, og utkast til utredning ble sendt til departementet slik det er vanlig også i andre oppdrag, før endelig versjon av utredningen ble sendt til departementet».

Steen understreker at konklusjonene, de rettslige vurderingene og kildebruken i utredningen står helt og fullt for egen regning, samt at departementet på ingen måte har lagt føringer for innhold eller konklusjoner.

Tajik: – Bestillingsverk

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik reagerer kraftig på den tette kommunikasjonen mellom Arntzen de Besche og Finansdepartementet.

«Jeg blir stadig mindre imponert over rollen Jan Tore Sanner og hans departement har tatt i håndteringen av Norges Bank», skriver Tajik i en e-post til Klassekampen.

Hun kaller vurderingen for et bestillingsverk.

«Dette dokumenterer at finansdepartementet bestilte en verdiløs juridisk vurdering fra et privat advokatselskap, for å beskytte seg selv. Ikke for å opplyse saken. Det viser også at det var helt riktig av Arbeiderpartiet å avvise å forholde seg til konklusjonene til bestillingsverket», skriver Tajik.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski reagerer også sterkt.

– Det er alvorlig og gir saken en dramatisk vending. Finansdepartementet har vært tett involvert i utarbeidelsen av et tilsynelatende nøytralt faglig arbeid som ser ut til å være skrevet for å påvirke Finanskomiteens arbeid.

– Er Stortinget ført bak lyset?

– Det har vært et forsøk fra Sanners side å i beste fall tåkelegge sitt eget handlingsrom og forsøke å føre oss bak lyset, sier Kaski.

– Vil dette få et etterspill i Stortinget?

– Det er for tidlig å si. Vi kommer til å gå inn i det. Det er alvorlig, svekker finansministeren og understreker den dårlige jobben han har gjort.

KRITISK: Representantskapsleiar Julie Brodtkorb meiner banken har brote lova i tilsetjingsprosessen med Nikolai Tangen. Måndag møtte ho i høyring på Stortinget med finanskomiteen. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX
KRITISKE: Regjeringspartia på Stortinget, her ved Mudassar Kapur (H) og Ola Elvestuen (V), meiner kritikken frå representantskapet veg tungt.FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX
BLI ELLER GÅ? Det har vore kontrovers kring tilsettinga av oljefondssjef Nicolai Tangen. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt seier det er opent for å droppe Tangen om han ikkje er rett for Noregs Bank.
DOBBELTROLLE: Nicolai Tangen (t.v.) vil vere inhabil i alle sal og kjøp som Oljefondet gjer der AKO Capital har ein posisjon, meiner finansprofessor Richard Priestley. Til høgre sentralbanksjef Øystein Olsen.FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Serie

Ny oljefondsjef

Kan milliardær Nikolai Tangen være sjef i Oljefondet, eller er interessekonfliktene for store?

Git: master, Env: production, Sanity: production