Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sanners finte

  • Det er vanskelig å se finansminister Jan Tore Sanners innhenting av en ekstern juridisk vurdering fra et privat advokatfirma som noe annet enn et forsøk på å påvirke behandling av Tangen-saken i Stortingets finanskomité. Under påskudd av at Justisdepartementets lovavdeling hadde for mye å gjøre, ga Sanner jobben til advokatkontoret Arntzen de Besche. Selskapet konkluderte tirsdag med at finansministeren ikke kan instruere Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. En rekke juridiske tungvektere rykket raskt ut for å korrigere det bildet, og flere av medlemmene i Stortingets finanskomité avviste forbilledlig å la seg styre av det de omtalte som en privat meningsytring i saken.
  • Det førte til at saken ble sendt videre til Justisdepartementets lovavdeling, hvor den hører hjemme. Lovavdelingen hadde ikke mer å gjøre enn at den på én dags varsel konkluderte motsatt av Arntzen de Besche: Det er fullt mulig for ministeren å gi generelle instrukser om ansettelsen. Avklaringen har selvsagt mye å si for hvordan Stortingets finanskomité håndterer saken, og saksordfører Hadia Tajik bekrefter at vurderingen har betydning for hvor presise konklusjoner komiteen kan utforme.
  • Finansministerens finte for å påvirke Stortingets behandling må ses i sammenheng med det febrilske arbeidet Nicolai Tangens støttespillere har lagt inn for å holde stortingspolitikerne unna saken. Høyt gasjerte forretningsadvokater, godt plasserte finanstopper, Civita og ikke minst hovedstyret i Norges Bank har de siste ukene kastet alt de har av tid og prestisje inn på å male et bilde av at en politisk innblanding i saken er en utenomrettslig handling som vil føre til konstitusjonell katastrofe. Det vi har vært vitne til den siste uka, har aller mest liknet et kuppforsøk mot parlamentet. Det er slått tilbake av opposisjonspolitikere og statsrettslig orienterte jurister, og godt er det. Den virkelige skandalen inntreffer først om Tangens lojale og velhavende våpenbrødre vinner fram med sine metoder: å begrense de folkevalgtes makt over fellesskapets formue.
Git: master, Env: production, Sanity: production