Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skolene blakkes av koronautgifterRektorer forbereder seg på å kutte alt de makter

Varsler harde koronakutt

URO: Marit Nordbotn, rektor på Charlottenlund barneskole i Trondheim, advarer om at skolen styrer mot kutt. Tross løfter fra regjeringen om at koronautgifter i oppvekstsektoren skal dekkes fullt ut, planlegger mange skoler å kutte i drifta på grunn av ekstrautgifter til smitteverntiltak.

SMELL: Ekstra utgifter på grunn av korona gjør at mange skoler ikke har råd til skolebøker eller vikarer og er nødt til å si opp lærere.

Mandag hadde hundrevis av barn på Charlottenlund barneskole i Trondheim sin første skoledag etter ferien. Prislappen ved å drive skolen i tråd med smittevernreglene, gjør at de og skolebarn over hele landet kan få et dårligere tilbud enn de vanligvis ville fått.

– Økonomien vi har som utgangspunkt for alt vi gjør, har ikke tatt høyde for de ekstra utgiftene vi har i forbindelse med korona. Alle ekstra utgifter som kommer av at vi må sikre avstand og hindre smitte er en økonomisk utfordring, sier Marit Nordbotn, rektor ved Charlottenlund skole.

Hun sier at skolen allerede har brukt mye på smittevernutstyr og ekstra bemanning for å hindre smittefare. Hun er bekymret for høsten, når ansatte skal være hjemme ved forkjølelsessymptomer.

Regjeringen har lovet at alle ekstra koronautgifter skal dekkes, men har foreløpig ikke levert.

Enhetene kan føre utgiftene på en egen utgiftspost, men vet ennå ikke om de blir refundert, i følge Nordbotn.

Harde bud

I Trondheim har kommunen gitt skolene beskjed om at de, på grunn av trang kommuneøkonomi, ikke aksepterer at skolene går med underskudd. Utgifter til koronatiltak må dekkes inn på allerede stramme skolebudsjett.

– Jeg har forståelse for det, men det er min jobb å si ifra når det er bekymringsfullt lite penger til skoledrift. Det må være lov å si ifra at det bekymrer oss når vi kan ende med å måtte kutte alt som kan kuttes, sier Nordbotn.

– Hva vil rammes hvis situasjonen ikke endrer seg?

– Alt. Hele drifta berøres. Det er ting som innkjøp av lærebøker, smarttavler og muligheten til å sette inn vikarer, sier Nordbotten.

Situasjonen er den samme i store deler av landet, men særlig prekær i Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Ansatte i limbo

I Kristiansand er så langt fire lærerstillinger på to skoler blitt kuttet, og flere fagarbeidere og miljøterapeuter venter på svar på om de kan komme tilbake på jobb.

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Karianne Sørtveit sier ekstrautgiftene knyttet til koronautbruddet har gjort en utfordrende økonomisituasjon enda mørkere.

– Ressursene skrelles ned til kun det som er lovpålagt. Konsekvensene av det er at vi risikerer å miste taket på elever vi kunne ha reddet fra utenforskap eller fra å droppe ut seinere i skoleløpet, sier hun og legger til:

– Vi har heller ikke nok midler til å implementere den nye fagplanen, med verken digitale eller analoge læremidler som lærebøker.

I Stavanger er det varslet et kutt på 123 millioner kroner i skole- og barnehagesektoren. Det skaper stor uro blant de ansatte, ifølge lokallagsleder i Utdanningsforbundet Irene Lambrigtsen Salthe.

– Stavanger ligger under gjennomsnittet i sammenlignbare storbyer på ressursbruk i grunnskolen, vi er allerede ferdig effektivisert og har ikke noe å gå på. Hvordan vi skal klare å gjennomføre lovpålagte tiltak i skolen, har vi ikke fått noen fullgod forklaring på, sier hun.

Rammer de svakeste

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, skriver i en e-post at han er alvorlig bekymret for tida framover.

«Vi reagerer kraftig dersom skolene ikke får skikkelig kompensasjon for ekstrautgiftene koronapandemien har medført og derfor må kjøre på sparebluss – og i verste fall ikke blir i stand til å følge smittevernreglene. Alle skolene åpner nå på gult nivå, det koster for mange mer enn normal drift».

Utdanningsforbundet kartla før sommeren situasjonen i Skole-Norge. Funnene skaper fortsatt stor uro hos Handal.

«Flere steder reduserer nå skolene alle ikke lovpålagte tiltak. Det vil særlig ramme de elevene som trenger ekstra oppfølging. Jeg er ekstra urolig for at de sårbare elevene nok en gang må betale den høyeste prisen ved at de ikke får en god tilrettelagt opplæring», skriver han.

Utdanningsforbundet skal snarlig gjennomføre en ny kartlegging av situasjonen.

«Vi vil bruke hele organisasjonen for å få fram fakta og eksempler på hvordan kuttene rammer skolen. Det jobber våre folk med lokalt. Når statsråd og statsminister sier at de vil gjøre alt for å holde skolene åpne, må de betale det det koster. Hvis de ikke gjør det må vi gå til stortingspolitikerne», skriver Handal.

Git: master, Env: production, Sanity: production