Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fortsatt har 67.000 personer ikke fått behandlet dagpengesøknaden av Nav:

Flere går helt uten penger

UTSATT: Det har tatt lengre tid for polske arbeidsinnvandrere enn andre å få penger fra Nav, ifølge en undersøkelse av Fellesforbundets medlemmer gjort i juni. Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling, er bekymret.

LENGE: Fem måneder etter at Norge stengte, har Nav fortsatt ikke betalt dagpenger til alle permitterte.

Ved utgangen av mars i år var over 400.000 personer registrert som arbeidssøkere i Nav-systemet. Mange av dem hadde krav på dagpenger, og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lovet at alle dagpengene skulle være utbetalt innen slutten av juli.

Langt ute i august venter fortsatt 67.000 personer på dagpenger fra Nav.

Ifølge Nav tar dette lang tid fordi mange har søkt dagpenger i løpet av svært kort tid.

«Alle søknader må behandles manuelt, regelverket er komplekst, og endringer måtte iverksettes i IT-systemene våre før saksbehandlingen kunne starte», skriver Ellen Christensen, direktør for Arbeid og ytelser i Nav, i en e-post til Klassekampen.

Uten inntekt i fem måneder

52 år gamle Kenneth Svenring fra Sverige forteller at han har vært permittert fra jobben som stillasarbeider siden 4. mars, men ennå ikke fått ei krone i dagpenger fra Nav. Sparepengene er for lengst brukt opp, og Svenring har nå gått over fem måneder uten inntekt.

«Jeg venter fortsatt på dagpenger. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Jeg har jobbet i Norge i 15 år», skriver han i en melding til Klassekampen.

Innvandrerne sliter

En undersøkelse på oppdrag fra Fellesforbundet tyder på at Nav bruker lengre tid på dagpengesøknader fra polske arbeidsinnvandrere enn permitterte ansatte for øvrig. Undersøkelsen ble gjort i juni, og viste at bare 32 prosent av de polske medlemmene hadde fått noen penger fra Nav overhodet. For de andre medlemmene var tallet 85 prosent, men også de hadde fått langt mindre enn de hadde rett på.

– I begynnelsen var det veldig vanskelig for polakkene å få registrert seg. Det var problemer knyttet til mangel på norsk personnummer og vanskelig å søke hvis man ikke oppholdt seg i Norge, sier Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Seinere endret Nav noen av rutinene, og flere klarte å registrere seg, men fortsatt tror ikke Eldring at alt er på stell.

– Jeg er ikke overbevist om at ledige og permitterte arbeidsinnvandrere får det de har krav på, før noen dokumenterer det for meg, sier Eldring.

Kompliserte arbeidsforhold

Økonomiprofessor Bernt Bratsberg ved Universitetet i Oslo har forsket på hvordan koronakrisa rammer arbeidslivet. Han og kollegene ved Frischsenteret har funnet ut at folk med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på permitteringsstatistikken.

– Også østeuropeere er overrepresentert. De jobber i næringer som har vært mer utsatt, sier han.

Bratsberg spekulerer i hvorfor møtet med Nav kan være vanskeligere for innvandrere, som oftere er mer utsatt i arbeidslivet.

– For folk som har fast jobb, er det ganske greit å dokumentere tidligere inntekt. Men for dem som har midlertidige, kortvarige kontrakter, kan det være vanskeligere å dokumentere og behandle, sier han.

Nav bekrefter overfor Klassekampen at sammensatte saker tar lengre tid, men svarer ikke på spørsmålet om hvorvidt noen arbeidstakergrupper er særlig utsatt for lang saksbehandlingstid.

Ikke tilpasset system

Polske Natasza Bogasz er veileder for den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas i Oslo, hvor arbeidsinnvandrere kommer for å få hjelp med blant annet Nav. Hun forteller at mange permitterte polske arbeidsinnvandrere har slitt med å få støtte fra Nav under koronakrisa.

– Det handler mye om kommunikasjon. Fordi de ikke har «MinID» eller bankautorisasjon, må de snakke med Nav på telefon og gjennom brev. De må vente i telefonkø og kanskje ha med en tolk. Hvis de skriver én feil i et skjema, tar det ekstra lang tid, sier Bogasz.

Christensen i Nav skriver til Klassekampen at Nav har fått 450 ekstra ansatte til å behandle dagpengesøknader som følge av korona, men at det har tatt tid å lære opp både nye og gamle ansatte til å håndtere situasjonen.

Git: master, Env: production, Sanity: production