Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Livsmestring

  • I sin nye bok «Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene?» stiller professor Ole Jacob Madsen en rekke betimelige spørsmål ved det nye grunnskolefaget folkehelse og livsmestring. Han viser hvordan faget kom til, hvilke tanker det er bygget på og advarer mot en overdreven tro på at personlig utvikling kan demme opp for stress og psykisk slit. Da våre folkevalgte i sin tid behandlet spørsmålet, var stortingsdebatten preget av enighet og felles uro over økning i unges rapporterte opplevelse av stress og psykiske helseplager. Det er imidlertid stor forskjell på hvem som sliter.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production