Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsker er kritisk til temaet livsmestring i læreplanen:

Gjør vondt verre

SKEPTISK: Psykologiprofessor Ole Jacob Madsen frykter livsmestring som tema i skolen først og fremst vil komme ressurssterke elever til gode. Han uttrykker bekymring i sin nye bok. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

KRITISK: Psykologiprofessor Ole Jacob Madsen advarer i sin nye bok om at temaet livsmestring gir barn ansvar for egen psyke.

Denne høsten tas nye læreplaner i bruk i alle fag i skolen, som en del av den såkalte fagfornyelsen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production