Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Om en framgangsrik og effektiv faglig internasjonalisme kan gjenoppstå, gjenstår å se.

Veiskillet ved Romatraktaten

SAMLET: 25. mars 1957 var utenriksministrene fra Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland samlet for å signere Romatraktaten. FOTO: AFP/NTB SCANPIX

I historiefaget er en formativ periode en forholdsvis kort tidssekvens der samfunnsstrukturene er i endring og nye maktforhold oppstår. Når det historiske skiftet først har skjedd, kan de politiske bæreelementene være vanskelig å rokke på lang, lang tid.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production