Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sør-Varanger kommune har innført rapporteringskrav for å hindre at penger flyttes ut av landet.

Til kamp mot paradisene

GODT EKSEMPEL: Kommunestyret i Sør-Varanger kan med de nye kravene utelukke selskaper som ikke følger de nye kravene til rapportering, skriver forfatteren. Her fra rådhuset i kommunen. FOTO: ØRN E. BORGEN, NTB SCANPIX

Forskjellene i Norge øker, både når det gjelder inntekt og formue. Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå har vist at betydningen av offentlige og spesielt kommunale tjenester, er avgjørende for at det så langt er liten forskjell mellom folk i Norge. Selv om det er logisk for flere av oss at kommunale tjenester er viktige, er det nyttig å vite at dette også vises i statistikken.

Git: master, Env: production, Sanity: production