Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvordan vil viruset smitte over på samfunnet?

Den store forvandlingen

KLASSESOLIDARITET? En arbeider setter sammen en lekebil i en leketøysfabrikk i Shantou i Sør-Kina. Det er langt igjen til vi vil se en verdensomspennende arbeiderbevegelse som kan kjempe mot den transnasjonale kapitalens dominans, skriver artikkelforfatteren.FOTO: NOEL CELIS, AFP/NTB SCANPIX
NOEL CELIS

Boka «Den liberale utopi» av den anerkjente samfunnsøkonomen Karl Polanyi ble publisert i 1944. Her skriver Polanyi om «den store forvandlingen»: de sosiale og politiske omveltningene som kapitalismen brakte med seg for samfunnet og den enkelte borger. Boka forklarer hvorfor den kapitalistiske produksjonsmetoden er så annerledes enn måter menneskene tidligere har organisert det materielle livet og den sosiale reproduksjonen på. Ifølge Polanyi går skillet mellom det tidligere «samfunnet med markedet» (der markedet er en utvekslingsmekanisme og ikke noe som former samfunnet) og det nåværende «markedssamfunnet» (der markedet har blitt uavhengig av samfunnet, og samfunnet blir et supplement til markedet).

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production