Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Færre senger og flere som blir dømt til behandling skyver andre psykisk syke ut:

Nedprioriterer de sykeste

KRITISK: Birgit Aanderaa, tillitsvalgt for psykologforeningen ved OUS, sier nedbygging av sengeplasser i psykiatrien rammer de dårligste. De må vike for en økt antall som er dømt til behandling. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

KUTT: Antallet som dømmes til psykisk helsevern øker kraftig, mens sengeplassene har blitt halvert over to tiår. Det gir dårligere tilbud til de sykeste, sier tillitsvalgt for psykologforening.

At det skal være mindre døgnbehandling i psykiatrien, er vedtatt norsk helsepolitikk. Som hovedregel skal psykisk syke behandles poliklinisk – altså uten å legges inn.

Git: master, Env: production, Sanity: production