Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Plan- og bygningsetaten kritiserer Oslos nye sykehus:

Bygget er for stort

UTFORDRET: Just Ebbesen, prosjektdirektør for nye Oslo universitetssykehus, sier det er utfordrende å møte alle reguleringene for det nye sykehuset (ikke avbildet).

UTSATT: Det nye sykehuset på Gaustad har problemer med å innfri krav i loven. – Det er alltid risiko rundt så store prosjekter, sier prosjektdirektør i OUS.

Det pågår for tida intern dialog mellom Helse Sør-Øst (HSØ) og Oslo kommune, etter at det ble kjent at plan- og bygningsetaten var kritiske til det nye gigantsykehuset på Gaustad.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production