Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SJ tok i går over togkjøring i Midt-Norge og Nord-Norge etter å ha slått ut Vy:

Skal bruke mindre på lønn

KLIPPET SNORA: I går åpnet SJ Norges drift av sju toglinjer i Norge. Fra venstre: SJ-sjef Madeleine Raukas, styreleder Berit Kjøll og administrerende direktør Sverre Høven i SJ Norge, samferdsels­minister Knut Arild Hareide og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. FOTO: TORE MEEK, NTB SCANPIX

LIGGER LAVT: I 2030 regner SJ med å bruke 52,2 millioner mindre til lønn til kjørende personale enn Vy planla å bruke i 2021.

Mandag kjørte det første togsettet drevet av SJ på Dovrebanen. I ti år framover er det det svenske selskapet som har ansvar for all persontogtrafikk på de nordgående banene, etter at de utkonkurrerte blant andre statseide Vy i anbudsrunden. SJ vant fordi de var lavere i pris.

Klassekampen har sett på tilbudene selskapene leverte inn. En vesentlig grunn til at SJs tilbud var lavere enn Vy sitt, var at SJ regner med å bruke vesentlig mindre på lønn:

  • I 2030 har SJ kalkulert med 244,6 millioner kroner i utgifter til kjørende personale, som omfatter lokførere og konduktører. Vy regnet i sitt tilbud med å bruke 312,9 millioner det året.
  • Summen SJ regner med å bruke er også 52,2 millioner kroner lavere enn Vy planla for 2021. Vy kalkulerte med 296,8 millioner i 2021, med jevn økning fram til 2030.

Bekymret for framtida

De ansattes fagforeninger var skeptiske til hele anbudsprosessen. Når grunnlaget for SJs anbudsseier blir synlig, blir ikke bekymringen borte.

– Vi reagerer på at SJ sin kalkyle er veldig lav på lønnskostnader, sier Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund, til Klassekampen.

Da SJ tok over, ble det regnet som virksomhetsoverdragelse, så de ansatte som jobbet for Vy ble med over i det nye selskapet. SJ har inngått samme type tariffavtale med samme pensjonsvilkår som de ansatte har med Vy.

– Enten må SJ ha regnet feil her, eller så planlegger de å bruke færre folk på togene. Men det har de sagt til oss at de ikke har tenkt, sier Thorsen.

Hun er kritisk til hele anbudsrunden.

– Vi tror alle anbudene var regnet for lavt. Pengene staten sparer, må andre betale. Enten taper selskapene, eller så blir det press på arbeidsvilkårene, eller så blir billettprisene dyrere, sier hun.

Trygge på tallene

Administrerende direktør i SJ i Norge, Sverre Høven, sier til Klassekampen at de føler seg trygge på sine tall. Han bekrefter at SJ kalkulerer med 244,6 millioner i lønn til kjørende personale i 2030.

– Tallene stemmer for oss. Men vi vet jo ikke hva Vy la inn i sitt anbud, sier Høven.

Han forsikrer de ansatte om at deres vilkår er trygge.

– Med virksomhetsoverdragelse har vi tatt over samme tariffavtale.

– Er dere trygge på å ha regnet rett her, eller kan dere gå på tap?

– Vi har ikke kalkulert feil på lønnsutviklingen. Ti år fram i tid kan det selvsagt ha endret seg litt opp eller ned. Tallet inkluderer også noe økning fra 2022, da vi skal øke produksjonen. Vi skal ha 40 prosent flere passasjerer i løpet av ti år. Det skal vi få til, sier Høven.

Forventer press

Arne Nævra, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for SV, tror de ansattes vilkår vil komme under press.

– Jeg tror ikke tallene holder. Enten vil de kreve mer av hver ansatt og ha færre ansatte, så de må løpe fortere, eller så må de rett og slett kutte i lønnsforholdene på sikt, sier han.

– SJ viser til at de har inngått likelydende tariffavtale som de ansatte i Vy har?

– Ja, det er korrekt. Men vi får se hvor lenge det holder. Det kan gå greit et år eller to. De driver ikke tog for moro skyld, men for å tjene penger. Ikke for å ta seg av norsk infrastruktur. Det er ikke Blåkors dette, det er blåruss, sier Nævra.

Han viser til hvordan konkurransen har fungert på andre samferdselsfelt, som luftfart, der ansattes vilkår over tid har blitt svekket.

– De det alltid går ut over, og som statsrådene fra Frp som innførte anbudet, ikke nevner, er arbeidsfolk, sier han.

Jernbanedirektoratet har hatt ansvar anbudsrundene på norsk jernbane. De tildelte «Pakke sør» til det britiske selskapet Goahead, og «Pakke nord» til SJ. Vy tapte de to første rundene, men vant knepent konkurransen om «Pakke vest».

Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, skriver i en e-post at de henviser til SJ for spørsmål om kostnader til personell på togene. «Jernbanedirektoratet forholder seg til at de som nå er overført til SJ Norge fra tidligere operatør, vil beholde sine lønns- og arbeidsvilkår etter reglene i Arbeidsmiljøloven», skriver han.

Git: master, Env: production, Sanity: production