Du kan bla til neste sideBla med piltastene

E-tjenestens foreslåtte innhenting av massedata vil undergrave prinsippet om kommunikasjonsfrihet.

Nedkjøling av demokratiet

LAGRES I SKYEN: Flere kritiske samfunnsfunksjoner er tilkoplet internett, noe som gjør oss sårbare for cyberangrep. Men løsningen er bedre IKT-sikkerhet, ikke masseovervåking, skriver forfatteren. Her tar forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) et bilde på Stortinget.FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Stortinget skal førstkommende torsdag 11. juni ta stilling til det mest omfattende lovforslaget for masseinnsamling og -lagring av metadata i bulk siden Stortinget sist tok stilling til EUs datalagringsdirektiv i 2011. Datalagringsdirektivet ble imidlertid kjent rettsstridig av EU-domstolen i 2014, og innføringen måtte stanses etter at Stortinget hadde vedtatt direktivet innført i norsk rett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production