Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ydmykelse

  • Vilkårene for ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef er en eneste lang ydmykelse for et land som har vært kjent for uhildede tjenestemenn og en nøktern forvaltningskultur. Til tross for representantskapets ramsalte kritikk valgte Norges Bank-sjef Øystein Olsen å etterkomme alle Tangens krav. Han kan fortsatt investere og forvalte sin formue fra skatteparadiset Caymanøyene, selv om jobben formelt utføres av andre. Dette reiser en hel brottsjø av habilitets- og interessekonflikter. Problemets størrelse illustreres av at Norges Bank har brukt store ressurser på å finne ut om regulatoriske myndigheter i andre land vil behandle Tangens Ako Capital og Oljefondet som ett og det samme.
  • Det grunnleggende problemet med Tangens dobbeltrolle er at hans selskap, Ako Capital, direkte eller indirekte, kan tjene på Oljefondets investeringer når de går inn i de samme aksjene. Fikenbladet Tangen har kommet opp med, og som Øystein Olsen har akseptert, er å legge noen mellommenn mellom seg selv og selskapene sine. Advokat Erik Keiserud skal passe på verdiene i Ako Capital gjennom selskapet DSHN Philantropy, mens Tangens personlige investeringer skal forvaltes av Gabler AS. Kontakten med Gabler skal gå via advokat Haakon Blaauw. Både Keiserud, Gabler og Blaauw vil arbeide på oppdrag for Tangen og stå på hans lønningsliste. Tangen trekker seg også ut av ledelsen av Ako Foundation, men stiftelsen skal fremdeles forvaltes av hans betrodde venner, med Henrik Syse i spissen. Norges Bank har også akseptert at Tangens eierselskap får etablere seg i Storbritannia. Da slipper han å betale skatt for utbyttet i Ako Capital til Ako Foundation.
  • Den eneste veien ut av uføret er å kreve at Tangen selger seg ut av Ako-systemet, for i stedet å plassere formuen i Norge, utenfor Oljefondets investeringssfære. Det er fullstendig uholdbart at han skal kunne eie selskaper som akkumulerer kapital på de samme beitemarkene som fondet han skal lede. Forsøket på å plastre det verkende såret illustrerer bare hvor pinlig og ydmykende hele arrangementet er.
Git: master, Env: production, Sanity: production