Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sp erklærer regjeringens oljeskatt død etter felles krav fra Ap og LO:

Duket for ny oljeskatt

OPPOSISJONEN RÅR: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum er glad for at Ap har varslet at de kan støtte hoveddelene av oljenæringens forslag til ny oljeskatt. Det betyr at Sp, Frp og Ap alene kan bli enige om nye skatteregler. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

FLERTALL: Trygve Slagsvold Vedum mener Ap kommer Sp i møte på viktige krav til ny oljeskatt. Han tror Sp, Ap og Frp vil bli enige om krisehjelp til oljenæringen.

Arbeiderpartiet blitt enig med LO om å støtte de viktigste delene av forslaget til ny oljeskatt fra LO, NHO og oljebransjen. Bransjen skal få skattekutt i bytte mot garantier om at hjelpa vil gi arbeidsplasser og lokal verdiskapning fra næringen.

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener Aps nye standpunkt er et viktig skritt på veien til å redde norsk leverandørindustri fra kollaps.

– LO har vunnet Arbeiderpartiet over på det som har vært Senterpartiets linje hele veien. Det øker sjansen for å lykkes med vårt viktigste mål – å redde flest mulig norske arbeidsplasser, sier Vedum.

Finanskomiteen på Stortinget skal levere innstilling på forslag til ny oljeskatt 4. juni. Aps avklaring gjør det mulig for Senterpartiet, Ap og Frp å samles om en felles løsning for ny oljeskatt.

– Nå har jeg stor tro på at vi skal komme til enighet. Det har vært vårt mål hele veien, og det er nærmere nå som Ap kommer oss i møte, sier Vedum.

Også Fremskrittspartiet er glade. Nestleder Sylvi Listhaug sa til NRK i går at hun er positiv til signalene fra Ap. De tre partiene har til sammen et knapt flertall på Stortinget.

Uenighet blant partiene

Aps avklaring kommer som en stor lettelse for arbeidere i leverandørindustrien som de siste ukene har mobilisert for fullt for skattekutt til oljebransjen.

Kombinasjonen av oljeprisfall og koronakrise har gjort at ordrebøkene til leverandørbedriftene i norsk industri snart er tomme. Uten nye prosjekter går mange bedrifter en sikker død i møte de neste par årene.

Oljenæringen har varslet at den kan sette i gang utbyggingsprosjekter som kan skaffe 60.000 jobber over to år – og redde næringen. Betingelsen er at den får midlertidige skatteletter og nye avskrivningsregler som frigjør 100 milliarder i kapital til investeringer og øker fortjenesten på utbyggingene.

Splid om løsning

Regjeringen svarte bransjen med et forslag hvor de gir bransjen avskrivningsreglene de ber om, men halverer de såkalte friinntektene, et særskilt skattefradrag på utbyggingene.

Oljebransjen mener kuttet i friinntektene i praksis betyr en skatteskjerpelse og at et slikt grep ville bety at ingen nye prosjekter kom i gang.

Sp og Frp var raskt ute med å varsle støtte til oljeindustriens krav, men Aps posisjon har vært uavklart.

Nå som Ap etter forhandlinger med LO har varslet at de er åpne for å la næringen beholde friinntekten på dagens nivå, mener Vedum regjeringens forslag er dødt og begravet.

– Regjeringens forslag til modell har falt. Jeg er helt sikker på at den ikke blir vedtatt, sier Sp-lederen.

Vil ha brei enighet

Selv om Senterpartiet, Frp og Ap har flertall på Stortinget alene håper han å få til en avtale som inkluderer regjeringspartiene.

– På et så viktig område, som har så store konsekvenser for norsk industri, er det viktig med bredt flertall og at vi får med oss regjeringen, sier Vedum.

– Er dere villige til å gi innrømmelser på for eksempel friinntektene for å få med regjeringspartiene.

– Nei, det sier jeg ikke. Nå skal vi forhandle, og vår posisjon er betydelig styrket, sier Vedum.

Et stykke igjen

Sp-lederen har med en egen liste med mål for hva Senterpartiet vil ha ut av forhandlingene.

  • Redde flest mulig arbeidsplasser. Det innebærer at fristen for å melde inn prosjekter som omfattes av de nye skattereglene utvides til 2023.
  • Sikre at ny oljeaktivitet i nord gir arbeidsplasser på land, blant annet ved å bruke skattesystemet til å sikre ilandføring på Veidenes.
  • Utvide permitteringstida for industriarbeidere til 52 uker – slik at selskapene slipper å si opp folk mellom prosjekter.
  • Få i gang grønn industribygging ved å få karbonfangstutbygging inn i regjeringens tiltakspakke mot korona, få regjeringen til å legge fram en havvindmålpakke i løpet av 2020 – og få vedtatt elektrifisering av Equinors anlegg Troll og Melkøya.

Selv om en enighet nå har rykket nærmere, kan det fortsatt bli tøffe forhandlinger.

Arbeiderpartiet kommer til forhandlingsbordet med mål som de har blitt enige med LO om.

Partiet vil blant annet ha et rammeverk for skatteendringen som sikrer at:

De vil også bruke forhandlingene for å sikre at Equinor garanterer for ilandføring av olje og gass på Veidenes i Nord-Norge.

– Det er ingen store verdimessige uenigheter mellom oss og Ap i disse kravene, men det må gjennomføres i praksis, sier Vedum.

Han vil ikke love støtte til Aps krav før han har fått mer detaljer om hva de innebærer. Eksempelvis mener han at krav som å stanse utbytte kan bli problematisk hvis det betyr at staten ikke kan ta utbytte fra Equinor.

  • Investeringer kommer raskt.
  • Skaper arbeidsplasser i Norge på seriøse vilkår.
  • Inntektene kommer fellesskapet til gode og ikke går ut av landet eller til utbytte.
Git: master, Env: production, Sanity: production