Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Er unionen i ferd med å ta det endelige skrittet mot en føderalstat?

EU på vippepunktet

Frankrikes president Emmanuel Macron har lenge presset på for en raskere EU-integrering. Tysklands forbundskansler Angela Merkel har på sin side vært mer forsiktig og nølende. I tre år har hun skutt ned stadig nye og høytflygende forslag fra Élyséepalasset i Paris. I forrige uke endret dette seg da Tyskland og Frankrike gikk sammen om å støtte et forslag fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om et gjenreisningsfond for EU på 500 milliarder euro etter koronakrisa. Pengene skal skaffes til veie som lån i kapitalmarkedet og distribueres som tilskudd via EU-budsjettet. Retten til å ta opp fellesgjeld i en slik størrelsesorden ses av mange som et sjumilssteg i retning av en føderalstat. Det er kalt et «Hamilton-øyeblikk», som henspiller på USAs første finansminister, Alexander Hamilton, som i 1790 overførte all gjeld i de amerikanske statene til føderalregjeringen i Washington.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production