Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dramatisk

  • I disse dager foregår det et høydramatisk spill på Stortinget om framtida for en rekke hjørnesteinsbedrifter langs kysten. Leverandørindustrien utfører viktige oppdrag for oljeindustrien, men er også en motor i utviklingen av ny grønn teknologi, som havvind, hydrogensatsing, karbonfangst og avkarbonisering av skipsfarten. Hvis disse kompetansebedriftene går over ende som følge av oljeprisfallet, vil det sette Norge tiår tilbake industrielt. En samlet bransje, inkludert LO, Fellesforbundet og Industri Energi, har derfor støttet et forslag om at investeringer kan avskrives det året de blir foretatt, i stedet for å fordeles over flere år, som i dag.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production