Uavhengig bokhandel i Oslo får ikke lenger bistå Oktober med boksalg via forlagets nettside:

Forlag går dem i næringa

I SIDESPEILET: Tronsmo-sjef Eva Stenlund Thorsen, her sammen med kollega og ektemann Terje Thorsen, liker ikke at storforlag selger bøkene sine selv. – Avtalen har vært at forlagene gir ut bøker, og at vi selger dem, sier hun. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Eva Stenlund Thorsen ved Tronsmo bokhandel har liten sans for de store forlagenes satsing på nettsalg.

Det har skjedd noe med nettsidene til flere av de store norske forlagene den siste tida. «Kjøp»-knappen er blitt mer framtredende, og med et lite museklikk kan man bestille bøker direkte fra forlaget.

Eva Stenlund Thorsen, daglig leder for Tronsmo Bokhandel i Oslo, liker ikke utviklingen.

Bokhandelen hadde en avtale om å ta seg av nettsalget til Forlaget Oktober i rundt 11 år. I høst kom imidlertid beskjeden om at samarbeidet skulle avsluttes.

Nå har Oktober redesignet nettsidene sine, samtidig som forlaget selv tar seg av salget.

Thorsen mener det medfører et betydelig økonomisk tap for Tronsmo.

– Jeg synes det blir helt feil. Avtalen har jo vært at forlagene gir ut bøker, og at vi selger dem, sier hun, og etterlyser at Bokhandlerforeningen tar tak i problemet.

Hva tror du er grunnen til Oktober vil selge bøkene selv?

– De vil tjene mer penger. Det var i hvert fall ingen feil med den tekniske løsningen de hadde med oss.

– Godt forhold til Tronsmo

Oktober-sjef Ingeri Engelstad forteller at forlaget har jobbet en god stund med å få nye nettsider på plass, og at disse var klare rett før påske. Hun vil ikke beskrive endringen som en økt satsing på direkte salg fra forlaget.

– Bakgrunnen var at nettsidene våre var rundt 15–20 år gamle og hadde veldig dårlige tekniske løsninger, sier hun.

At forlagenes direktesalg går ut over bokhandlene, er en oppkonstruert problemstilling, ifølge Engelstad.

– Både store og små forlag i Norge har hatt direktesalg gjennom nettsidene sine i mange år, så her er det ikke noe nytt utover at Oktober nå, seinere enn de aller fleste, har oppdatert nettsidene sine.

– Tronsmo mener det er feil av dere å drive butikk?

– De tre siste årene har salget ligget på under 130.000 kroner i året, som er blitt fordelt mellom oss og Tronsmo, og der de har stått for fraktkostnadene. Vi har et veldig godt forhold til Tronsmo, og dette kan umulig innebære noe betydelig tap for dem.

– Handler om synliggjøring

Også forlagene Cappelen Damm og Aschehoug selger bøker fra nettsider som nylig har fått et ansiktsløft. Ingen av dem vil oppgi hvor mye som faktisk selges gjennom egne kanaler.

Kjersti Myre, salgssjef i Aschehoug Litteratur, sier at nettsalget handler om å synliggjøre bredden i katalogen.

– Men er det deres oppgave å selge disse utgivelsene?

– Det er ikke vår primære oppgave å selge bøker via egne nettsider. Vi skal først og fremst lage gode bøker og deretter synliggjøre dem, sier Myre.

– Er det en trussel mot bokhandlene om dette brer seg?

– Nei, det synes jeg ikke, sier Myre, som påpeker at Aschehoug bare selger forlagets egne bøker.

Cappelen Damms informasjonssjef Tone Hansen skriver i en e-post at forlaget fokuserer på å gi «inspirasjon og tips» via nettsidene sine.

«Vi ønsker naturligvis å skape interesse for våre bøker og forfattere, og vi ønsker selvsagt økt salg».

– Kan få kon­se­kven­ser

Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen, sier tallene for salg gjennom forlagenes egne kanaler har vært stabile over mange år. Hun mener det er naturlig at forlagene ønsker å maksimere sitt salg gjennom alle kanaler.

– Vi mener økt oppmerksomhet om bøker generelt er positivt, men hvis det viser seg at dette går på bekostning av, og ikke bare kommer i tillegg til, bokhandelens eget salg, så er det bekymringsfullt.

– Har dere diskutert dette med Forleggerforeningen?

Trine Stensen

– Vi har ikke anledning til å styre hvilke salgskanaler forlagene bruker, men vi opptatt å framheve viktigheten av et bredt bokhandlernett. Bokhandlene har et stort konkurransefortrinn som faghandel og breddeformidler. Dette er noe vi framhever overfor Forleggerforeningen.

– Er det en trussel mot økosystemet i bransjen når aktører tar på seg oppgaver som tradisjonelt har vært løst av andre?

Bokhandelen er utsatt for mange endringer, og jeg frykter ikke dette alene. Men summen av lesevaner i endring, bransjeglidninger, forretningsmodeller som selger bøker langt under produksjonskostnad, en økende tilgang til gratis litteratur og organisert bruktsalg kan få konsekvenser for bokhandel på sikt, sier Stensen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene