Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På kort tid har tre profilerte forskere forlatt Universitetet i Oslo. Nå frykter kolleger for filosofifagets framtid:

Flykter fra filosofi-miljø

VARSKO: Professor Øystein Linnebo ved Universitetet i Oslo har i løpet av kort tid sett tre kolleger forsvinne fra filosofiinstituttet på Blindern til universiteter i utlandet. Nå advarer han om hjerneflukt fra norsk akademia.

Flere toppforskere forlater nå sine stillinger ved Universitetet i Oslo. Filosof-kolleger snakker om et fagmiljø i krise og oppløsning.

– Vi snakker om et fagmiljø som er i krise, sier Øystein Linnebo, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO).

I forrige uke ble det kjent at den profilerte filosofiprofessoren Herman Cappelen tømmer kontoret sitt på Blindern for å tiltre en stilling ved Universitetet i Hongkong. Det samme gjør kollega og førsteamanuensis Rachel Sterken, skriver nettstedet Khrono.

Tidligere i år pakket også filosofiprofessoren Peter Fritz ned sine bøker og papirer til fordel for en forskerstilling i Melbourne. Alle tre er sentrale innen fagfeltet språkfilosofi.

Det gjør at professor Øystein Linnebo nå roper varsko på vegne av filosofifaget ved Universitetet i Oslo. Han mener det foregår «en hjerneflukt» fra et av Norges fremste forskningsmiljøer.

– Nå er det viktig at vi får stoppet hjerneflukten, sier Linnebo, som også sitter i ei arbeidsgruppe som arbeider med å finne løsninger på problemet.

Tapte åtte millioner i året

Filosofene som arbeider ved UiO, tilhører Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (Ifikk). Det er et institutt som har vært ute i hardt vær de siste årene på grunn av et økonomisk uføre.

DISSE FORSVINNER: Herman Cappelen, Rachel Sterken og Peter Fritz.

I fjor ble det kjent at instituttet, som har om lag 60 ansatte, går med årlige underskudd i størrelsesordenen åtte millioner kroner. Dette har igjen ført til at fakultetsledelsen har måttet gjennomføre store kutt.

Filosofiprofessor Herman Cappelen rykket tidligere i år ut med sterk kritikk av Det humanistiske fakultetet ved universitetet, som har ansvar for instituttet, og som Cappelen mente hadde gjort seg skyldig i «vanstyre».

Klassekampen har vært i kontakt med Cappelen om denne saken, men han ønsket ikke å gi noen kommentarer.

Øystein Linnebo forteller at det økonomiske uføret ved instituttet har ført til vanskelige arbeidsforhold.

– Det skaper uro, engstelse og usikkerhet hos de ansatte. Da er det ikke rart om dyktige folk forsvinner til andre institusjoner, sier Linnebo, som også har uttalt seg om temaet til Khrono.

– Betyr det så mye for fagmiljøet at en håndfull personer finner arbeid andre steder?

– Ja, for når flinke folk slutter, blir det for eksempel vanskeligere å lykkes når vi søker om forskningsmidler. Vi har blant annet måtte skrinlegge arbeidet med en søknad om å få etablert et senter for fremragende forskning på grunn av de tre som nå forsvinner.

Toppet rangering

Fagmiljøet som Linnebo snakker om, har gjennom flere år høstet mye anerkjennelse for sin forskning.

I fjor ble filosofi det høyest rangerte enkeltfaget ved UiO i en internasjonal kåring.

Professor Camilla Serck-Hanssen har vært tilknyttet filosofifaget ved UiO i en årrekke, men leder nå Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Serck-Hanssen er bekymret over det som skjer på hennes gamle arbeidsplass og mener at det som en gang var et sterkt fagmiljø, nå er i ferd med å gå i oppløsning.

– Dette er svært beklagelig og et stort tap for det språkfilosofiske miljøet ved UiO, sier Serck-Hanssen, som også arbeider på et forskningsprosjekt med de tre forskerne som nå forlater Blindern.

Hun påpeker betydningen av at det ryddes opp i det økonomiske rotet ved Ifikk.

– Hvis man har som mål at UiO skal bli blant de ledende universitetene i verden, må man gjøre langt mer for å beholde forskerne som tilhører verdenseliten. Problemet er vel at ambisjonene befinner seg på et annet sted enn de økonomiske midlene.

Serck-Hanssen understreker at mange flinke folk er igjen på instituttet på Blindern i Oslo. Men de dystre utsiktene ved Ifikk gjør at hun ikke lengter tilbake sin gamle arbeidsplass.

– Når jeg nå sterkt vurderer å forlenge min periode som direktør ved Senter for grunnforskning, skyldes det både at dem jeg har samarbeidet mye med, blir borte, men også at ressursene ved instituttet er skåret ned til beinet.

Et generelt problem?

Også filosofiprofessor Olav Gjelsvik er bekymret for fagmiljøet i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han beskriver «hjerneflukten» fra instituttet som en alvorlig situasjon.

– Jeg har arbeidet i mange år for å etablere et sterkt fagmiljø for filosofi her i Oslo. De som nå forlater UiO til fordel for andre universiteter, har også bidratt sterkt til dette, sier Gjelsvik.

Det at flere forskere nå forsvinner fra filosofifaget, er uttrykk for et generelt problem ved norsk universitetskultur, mener Gjelsvik.

– Dette er et godt eksempel på at det i norsk akademia er liten kompetanse på hvordan man skal rekruttere og holde på forskere av høy internasjonal standard.

– Må leve med at folk flyt­ter

Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo (UiO), beklager at han nå må se flere flinke forskere forsvinne ut døra.

– Vi har forsøkt å bruke de virkemidlene vi har som offentlig virksomhet til å forhindre dette. Men vi må leve med at folk ønsker å flytte på seg.

– Flere av dem som nå forsvinner, har bidratt til å bygge opp et sterkt forskningsmiljø ved UiO. Har dere ikke et spesielt ansvar for å ivareta dette miljøet?

– Jo, og vi jobber for å beholde dette miljøet. Med jevne mellomrom gjør vi faglige prioriteringer hvor vi setter av midler fra fakultetets felles ressurser til enkelte fag. Sist vi gjorde dette, var filosofimiljøet blant dem som fikk penger til ekstra satsing, sier Helland.

Dekanen legger heller ikke skjul på at Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (Ifikk) har store økonomiske vansker.

– De har større lønnsutgifter enn de kan bære. Derfor har vi opprettet ei arbeidsgruppe som skal utrede videre tiltak som kan bidra til at instituttet skal komme på fote så fort som mulig. Ifikk er et stort og viktig institutt for oss, som vi gjør hva vi kan for å hjelpe, forteller dekanen.

Git: master, Env: production, Sanity: production