Etter finanskrisa fortsatte alt som før. Kan vi gjøre det bedre denne gangen?

Bortkastet tid

«Ikke kast bort en god krise», heter det gjerne. Det henspiller på den kjensgjerningen at det i slike tider ofte oppstår en mulighet for å gjennomføre ting som før var umulig. I boka «Sjokkdoktrinen» skriver Naomi Klein om hvordan kriser har vært brukt til å gjennomføre markedsliberalistiske revolusjoner. Den markedsliberalistiske økonomen Milton Friedman skrev en gang at det i slike situasjoner var avgjørende å handle raskt, før «tyranniet til status quo» gjenvant kontrollen». Men det er ingen naturlov at det er høyresida som vinner fram i krisetider. 1930-tallets krise førte Franklin D. Roosevelt til makta i USA på et program som var en krigserklæring mot Wall Street og de store selskapene. Han sto opp for den lille mann; fagbevegelsen styrket sin posisjon, og de rikeste ble skattlagt i en utstrekning vi aldri har sett i verdenshistorien.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene