De tre store krisene i Europa det siste tiåret har alle pekt i én retning: renasjonalisering, skriver Øyvind Østerud.

Snart er borgfreden over

BORGFRED: Polariseringen er noe dempet i den akutte delen av koronakrisen, men vil slå inn i neste fase, skriver Øyvind Østerud. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Hva sitter igjen av lærdommer fra viruskrisen om fem eller ti år? Trolig fint lite, om vi fikk måle styrkeforholdet mellom de kreftene som har interesser i saken. Umiddelbart er det likevel liten tvil om følgene av krisen:

Teksten har tidligere vært publisert i Agenda Magasin.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene