Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Teatre frykter å bli salderingspost dersom fylkeskommunene overtar mesteparten av finansieringen neste år:

Makta ingen ønsker seg

DRAMATISK: Johan Hveem Maurud og Eilif Fjeld Teisbo er midt i en prøvescene til stykket «Snackie» på Brageteateret. Som regionteater kan teatret bli 70 prosent underlagt fylkeskommunen i stedet for staten neste år, noe teatrene selv ikke ønsker.

Om regjeringen får det som den vil, skal finansieringen av regionteatrene overtas av fylkeskommunene etter jul. Men verken teatrene eller fylkeskommunene selv synes det er noen god idé.

– La meg bare sjekke om det passer, sier teatersjef Nils Petter Mørland og lukker døra til en av Brageteatrets to blackboxer bak seg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production