Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Demonisering

  • E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhetspolitiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver E-tjenesten at Kina har et autoritært politisk system med tett samrøre mellom politikk og økonomi. Men det faktum at Kina har et statskapitalistisk system representerer i seg selv ingen trussel mot Norge. E-tjenesten hevder videre at Kina aktivt vil endre det internasjonale systemet og ser seg selv i en vedvarende konflikt med USA og Vesten. Dette er å sette verden på hodet. Kinas økonomiske framgang har skjedd nettopp fordi landet har sluttet opp om den internasjonale markedsliberalistiske orden. Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen (H) framholdt nylig Kinas positive rolle for å opprettholde den internasjonale rettsorden. Det er USA som har utpekt Beijing til fiende, og det er Washington som nå utfordrer den internasjonale rettsordenen.