KLIMA

Å prøve på ordentlig

Noen lar seg dypt prege av klima- og miljøkrisen. Andre lever tilsynelatende fullstendig uaffektert. Hvordan kan vi møte hverandre i dette?

Jeg har vært så alene med frykten min, men plutselig har den vært i sentrum av all medieoppmerksomhet. Det har vært en verdighetsopplevelse.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene