Du kan bla til neste sideBla med piltastene

HANDLING

Kunsten å miste kontrollen

Prøv på å ikkje prøva. Men ikkje prøv for hardt.

Svært djupt i vår kulturelle arv ligg det ei overført oppfatning av at det å ha mest mogleg kontroll over størst mogleg område av livet er viktig, og at dette er noko ein skal arbeida for å oppnå for å vera eit dugleg menneske. Å ha kontroll viser styrke. Å ha stålkontroll er eit ideal for oss.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production