Blir første kvinnelige generaladvokat

UTNEVNT: Etter 374 år har Norge for første gang fått en kvinnelig generaladvokat. Sigrid Redse Johansen tar over jobben. Johansen har riktignok vært konstituert i stillingen siden mai 2018, men i går ble hun utnevnt til generaladvokat av Kongen i statsråd, opplyser regjeringen. Generaladvokatembetet har historikk helt tilbake til 1646 og er helt fram til nå blitt ledet av menn. Generaladvokaten og krigsadvokatene er Norges militære påtalemyndighet og følger opp lovbrudd begått av norske soldater og offiserer med strafferamme på inntil ett år. I fredstid er embetet underlagt statsadvokatene, mens det i krigstid er direkte underlagt Riksadvokaten.©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene