Det norske medieprosjektet Faktisk.no framstår som et både prinsipielt og presseetisk feilskjær, skriver Jesús Alcalá.

Offentlighetens nye vokter

ENHETSLENGSELEN: Faktisk går svært langt i sin iver etter å sette en stopper for oppdiktede meldinger. Faktisk har for eksempel brennmerket både satire og humor og betegnet dem som falske nyheter skriver forfatteren. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

På skolen min var det en filosofi- og retorikklærer som krevde at vi elever skulle kunne argumentere både for og mot et bestemt standpunkt. Vi skulle først forsvare noe og deretter angripe akkurat det samme. Dette skulle skje uten dissonans. Motsetninger og mangetydighet ble ikke forbigått og feid unna. Om vi i argumentasjonen brukte uttrykk som «faktum er at … «. eller «det er faktisk slik at …» fikk vi nedsatt karakter. Faktaframstillingen skulle riktignok være konkret og underbygget, men følelsene skulle, akkurat som vår egen tanke og refleksjon, alltid være med.

Oversatt av Lars Nygaard

Du kan bla til neste sideBla med piltastene