Forskere vet nå at hjernen har to ulike nettverk, et aktivt og et passivt. Men hvordan bytter den mellom de to?

Når hjernen skifter gir

TO GIR: Hjernen bytter mellom to ulike «gir» i våken tilstand, viser forskning. Her utfører to kunstnere performancen «Exquisite corpse», der publikum kunne observere hjernens reaksjoner i sanntid mens kunstnerne tegnet. FOTO: JULIO CESAR AGUILAR FUENTES, AFP/NTB SCANPIX

Ja, hjernen er et mysterium – men nye brikker faller stadig på plass.

Menneskehjernen er antakelig universets mest komplekse system, og på tross av at utallige hjerner er skåret opp på kryss og tvers, og at vi har fått instrumenter som kan scanne hjernens aktivitet på ulike måter, er fremdeles det meste av hjernens aktivitet ubegripelig for oss. Vi kan nok forstå en del av det rent fysiologiske som skjer: hvordan forbindelsene mellom nevronene forsterkes når de «fyrer» sammen, hvordan de kjemiske stoffene i hjernen demper eller forsterker visse prosesser, og så videre. Men hvordan virker alt dette sammen? Hvordan blir denne aktiviteten i og mellom nevronene til tanker, opplevelser, reaksjoner? Der står vi fremdeles på stranden av et stort, ukjent hav.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene