Feil om kommisjonen

Klassekampen hadde onsdag 2. oktober en bred omtale av Domstolkommisjonens hovedanbefalinger til fremtidig struktur for tingrettene i Norge. I omtalen var det blant annet et intervju med sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud. I tillegg til å være uenig i kommisjonens anbefalinger, noe jeg ikke vil gå noe nærmere inn på, er Taraldsrud kritisk til hvordan kommisjonen har arbeidet. «Me var til stades på eit kort orienteringsmøte i Oslo. Eg trur dei i all hovudsak har hatt interne møte» siteres Taraldsrud på i artikkelen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene