Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På hver sin måte tydeliggjør Henie Onstad Kunstsenter og Akershus kunstsenter fotografiets funksjon i samtiden.

Fotografi med en agenda

FANTASTISK GRENSELAND: En særlig oppmerksomhet rundt sammenvevd fortid og nåtid finner man i Linda Bournane Engelberths skildringer av romfolk, både fotografert i Norge og deres hjemland Romania. FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

Fotografiet skaper ofte et inntrykk av noe umiddelbart – sporenstreks gjenkjennelig som noe virkelig. Store og små knipser uavlatelig. Fotografiets dokumenterende egenskaper står tradisjonelt i et spenningsforhold til eksperimentell frihet: Strikt reportasje kniver mot autonom fortolkning. I praksis kan posisjonene være høyst overlappende.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production