Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Økonomifestivalen Kåkånomics og Klassekampen ber om framtidsvyar i ny essaykonkurranse:

Livet til våre barnebarn

KORLEIS BLIR FRAMTIDA? Økonomane Helle Stensbak og Morten Søberg sit i juryen som skal vurdera essaya i skrivekonkurransen til Kåkånomics og Klassekampen. Odin Jæger

Inspirert av John Maynard Keynes blir det lyst ut til essaykonkurranse om framtidssamfunnet. Fagjuryen meiner det er ei god øving å løfta blikket frå korte prognosar til historiske liner.

I 1930 var verdsøkonomien i ei depresjonstid som enno fungerer som målestav for økonomiske kriser. Stagnasjon i næringslivet, massearbeidsløyse og sosial naud prega folks kvardag og spegla seg i manglande framtidstru.