Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I Stortinget i fjor sa dei nei. No er regjeringspartia for:

FNB tar all æra

FLÅDD: Dag Arvid Jensen, som bur i Bergen, kjenner seg flådd som bilist. Her saman med Gunnar van der Meeren og Torun Remme frå Bompengepartiet i Bergen. Gunnar Wiederstrøm

SNUDD: Då Stortinget i fjor stemte over Oslopakke 3 og Nord-Jæren-pakka, sa regjeringspartia nei til forslaget om å la staten ta 70 prosent av rekninga. No har dei snudd.

– Me sender ein takk. Dei beste valkampmedarbeidarane våre er dei fire partia i regjeringa. Dei må gjerne halda på ei stund til før dei landar.