Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kan en avismann fra 1800-tallet ha svaret på bompengeproblemet?

Rett og rimelig

FRAMSYNT: Når skatter oppleves som helt urimelige, sier folk stopp, skriver forfatteren – bompengeopprøret er et godt eksempel. Etterfølgere av Henry George (1839–1897) har ment at eiendomsskatt burde kunne finansiere all infrastruktur i storbyer. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Picasa

I oktober 1975 fikk vi den første stasjonen for bompenger på E18, ved enden av Lierbakkene, et par kilometer før Drammen. Tre kroner å kaste i kurven, og bommen åpnet seg for dem som ville opp den tidligere så svingete og ofte sølete grusveien til Liertoppen. Fire-felts vei. Ren luksus. Vi følte vi fikk valuta for pengene. Skarve tre kroner var vel verdt å betale. Det tilsvarer om lag 15 kroner med dagens pengeverdi.