Rødt peker på etterlønn-ukultur

LØNNSOMT I TOPPEN: Partiet Rødt vil at helseminister Bent Høie (H) må svare på hvorfor administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus fikk sluttpakke når han frivillig sluttet i jobben. Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen reagerer på at Erikstein fikk beholde en avtale verdt om lag 2,2 millioner kroner, skriver Dagsavisen. Nå ber hun Høie vurdere saken i lys av et vedtak fra 15. mai i fjor der Stortinget ba regjeringen vurdere helseforetakenes bruk av sluttvederlag når det er den avgåtte lederen som selv har tatt initiativ til å gå. – Det blir stadig tydeligere at det har utviklet seg en ukultur i toppen, sier Martinussen. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene