Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ringeriksbanen kan bli mye dyrere

TOG: Etter å ha mottatt 300 høringsuttalelser, har Bane Nor og Statens vegvesen sendt sitt forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Det endelige forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen er sendt til de berørte departementene. Den endelige beregningen av kostnader på banen og E16 er 33,9 milliarder kroner, altså 5,5 milliarder kroner mer enn beløpet som framgår i Nasjonal transportplan 2018–2029. Prosjektet omfatter Ringeriksbanen – en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss – og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss. ©NTB