Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Utan nynorsk stansar bokmålet.

Å manna seg opp

«VEDTAK» OM VY: Nynorsk har invadert bokmålet, skriv Sylfest.

«På tide med kjønnsnøytrale yrkestitler» var overskrifta på leiaren i Aftenposten den 2. mai. Det er ingen grunn til lenger at me i statleg, korrekt ordbruk framleis skal finna oss i å lesa om rådmann, lensmann, jordmor, helsesøster og så vidare. Staten har «å manne seg opp», skreiv avisa, velsignande humoristisk.

Sylfest Lomheim skriv om språk i Klassekampen kvar onsdag.