Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nasjonal ramme for vindkraft skulle ivareta miljø- og samfunnshensyn. Det stikk motsatte har skjedd.

«Demping av konflikter»

DET BLÅSER OPP TIL STORM: Nordmenn sier klart ifra om at de ikke ønsker utbygging av vindkraft i sårbare naturområder, skriver Mette Kongshem. Her fra demonstrasjon mot utbygging på blant annet Frøya, foran Stortinget 8. mai. FOTO: FARTEIN RUDJORD Fartein Rudjord

Det var ingen aprilspøk vi ble utsatt for da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april la frem sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED). Dette forslaget om å bygge vindturbiner i 13 nye områder vil føre til at store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder går en utrygg fremtid i møte.