Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lydighet: Laura Djupviks roman handler om mer enn å miste tro og tilhørighet.

Avrevne bånd

FRI: Datteren i «Hjartet er ingen logrande hund» ser en mulighet for et liv uten å være bundet fast. ILLUSTRASJON: «HUNDER FRA EUROPA» (1941) AV HASHIMOTO KANSETSU, WIKIMEDIA

Siden vekkelsesbevegelsene festet grepet om norske troende mellom 1700- og 1800-tallet, har litteraturen strevd med å forstå denne særegne formen for kristendom, preget av idealet om personlig omvendelse – samt en problematisk lydighet til Gud, foreldre eller myndigheter. Henrik Ibsens «Brand» er et tidlig eksempel. En av de beste nyere framstillingene av fromhetsidealet er «Lewis resa» av P.O. Enquist. Senere fulgte en mer personlig variant fra samme forfatter, «Liknelseboken», om frigjøring fra den mangslungne bevegelsens seksualmoral.