Gledelig

  • Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent. For å få til det legger partene i arbeidslivet vekt på forebygging og målrettede tiltak mot konkrete bransjer. Det er en anerkjennelse av at det er til dels store forskjeller på sykefraværet i Norge mellom ulike sektorer og mellom yrker med kvinne- og mannsdominans. Helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær med 8,7 prosent i siste kvartal. Minst sykefravær er det i kommunikasjonsbransjen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
  • Et viktig gjennomslag for LO er at sykelønnsordningen fredes de neste fire årene. Det betyr at Norges mest høyrevridde regjering siden krigen ikke kutter i sykelønna. Det er det mange i regjeringens kjernetropper som er uenige i. Seinest i høst tok stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde til orde for å kutte i sykelønnsordningen. Tidligere har også de fire borgerlige ungdomspartiene bedt regjeringen om å kutte i ordningen med henvisning til velferdsstatens bærekraft. På arbeidsgiversida har Virke og Bedriftsforbundet krevd reduksjon og innføring av karensdager for å hindre korttidsfravær.
  • De som vil kutte i sykelønna, hevder at fraværet vil gå ned dersom arbeidstakere ikke får lønn de første dagene de er syke. Et nytt notat fra Manifest tankesmie går i rette med dette argumentet. Det viser at korttidsfraværet i dag ligger på samme i nivå som da sykelønnsordningen med full kompensasjon fra første dag ble innført i 1978, på én prosent. Det vises også ofte til Sverige, hvor den forrige, borgerlige regjeringen innførte karensdager og kutt i sykelønna. Det har ført til at mange har fått det svært vanskelig økonomisk ved sykdom, særlig kvinner i yrker med høyt fravær og lav lønn. Den norske sykelønnsordningen er mer rettferdig. Derfor er det gledelig at den videreføres inntil videre, og at partene i arbeidslivet er enige om tiltak som ikke rammer folks sårbare hverdagsøkonomi.
Du kan bla til neste sideBla med piltastene