Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det handler om hvem som skal ha rett til å velge.

Et kynisk spill

Aborttallene i Norge er historisk lave. 95,7 prosent av abortene blir utført før 12. svangerskapsuke, altså sjølbestemt. Skal en kvinne ta abort seinere, må hun søke en nemnd. I abortlovens paragraf 2c åpnes det for abort etter 12. uke, hvis «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production