Historieprofessor Hallvard Tjelmeland mener Terje Tvedts historieskrivning er tendensiøs og grenser til intellektuell uredelighet:

Sabler ned Tvedts historiebok

ENSIDIG: Terje Tvedt kunne unngått mange av feilslagene i boka «Det internasjonale gjennombruddet» om han hadde løftet blikket fra offentlige utredninger, stortingsmeldinger og avisoppslag, mener historieprofessor Hallvard Tjelmeland.

Historieprofessor Hallvard Tjelmeland mener det ikke finnes empirisk belegg for påstandene Terje Tvedt fremmer i boka «Det internasjonale gjennombruddet».

– Terje Tvedts historiske hypoteser er urimelige, og det finnes ikke empirisk belegg for dem, sier Hallvard Tjelmeland, professor i historie ved Universitetet i Tromsø.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene