Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ap og SV vil byråkratireform til livsMeiner justissektoren ikkje toler meir kutt

Fryktar farlegare innsette

SVEKKA TILBOD: Regiontillitsvald Morten Aksdal, inspektør i Bergen fengsel NFF Heidi Jensen Sandvik og tillitsvald i Bergen Fengsel NFF Morten Mjelde syner eit av aktivitetsromma i fengselet som må halde stengt i periodar.Foto: Anne Kari Hinna

SVEKKA: Ap og SV meiner rehabiliteringa i fengsla vert svekka av dei årlege byråkratikutta i staten. I Bergen fengsel er det kutta i aktivitetstilbod.

– Det vert kutta i det som fungerer i fengsla, det som gjer at dei som sonar i dag vert gode naboar for deg og meg når dei kjem ut. Når rehabiliteringa sviktar, risikerer vi å sende farlege kriminelle attende til lokalsamfunn og nabolag, seier Maria Svensrud-Aasen (Ap), stortingsrepresentant og talsperson for kriminalomsorg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production