Helsedirektoratet kan måtte kutte utdeling av livreddende motgift mot overdoser:

Planlegger livsfarlige kutt

KRITISKE: Sykepleier Kjetil Karlsen (t.v.) og fagleder og psykiatrisk sykepleier John Petter Jamt (t.h) fra helse- og overdoseteamet i Trondheim, er enige med rusbruker Ståle i at nalokson redder liv.

KUTT: Utdeling av overdosemotgiften Nalokson kan ryke hvis ikke overdosearbeidet får mer penger, advarer Helsedirektoratet. Helsearbeidere, rusorganisasjoner og brukere mener liv vil gå tapt.

Helsedirektoratet varsler tøffe kutt i overdosearbeidet hvis regjeringen ikke gir mer penger til den nasjonale overdosestrategien i statsbudsjettet på mandag.

I en e-post til organisasjonen Actis, som Klassekampen har fått tilgang til, skriver direktoratet:

«Vi ser at hvis budsjettrammen ikke utvides, vil vi måtte foreta noen hardhendte innstramninger. Det vil kunne gå ut over dekning av utgiftene til nalokson nesespray, til prosjektstillinger i Oslo og Bergen, til Nasjonal lavterskelkonferanse, til utvidelse av kommunenettverket og til mulighet for å sette ut egne utredningsoppdrag.»

Nalokson nesespray er en lett anvendelig motgift mot heroin og andre opiater. Medisinen deles i dag ut til rusbrukere, helsepersonell og pårørende i 29 kommuner.

Store konsekvenser

Kuttvarselet blir møtt med sterke reaksjoner.

– Vil de at folk skal dø? Tar du fra folk nalokson er det dét som vil skje, det er det ingen tvil om, sier rusbruker Ståle, når Klassekampen møter ham utenfor kontorene til helse-og overdoseteamet i Trondheim.

Han ønsker ikke etternavnet i avisa, men lar seg intervjue for å advare mot konsekvensene av å ta fra brukerne motgiften sin. Han har selv brukt nesesprayen på en venn som tok overdose og forteller at den gir ham trygghet i egen hverdag.

– Jeg er 53 år, så plutselig en dag tåler jeg ikke dosen min jeg heller. Jeg har nalokson, og kjerringa går med det i veska hele tida. Vi har det alltid tilgjengelig, sier Ståle.

To dager siden

– Jeg brukte nesesprayen på en bruker som overdosa på opiater i forgårs, sier Kjetil Karlsen.

Han og John Petter Jamt jobber i overdosesteamet i Trondheim med akutt- og forebyggende arbeid mot overdoser. De er enige med Ståle i at nalokson er livsviktig.

– Det redder liv. Helt klart. Det som dreper flest, er kombinasjonen av opiater og tunge beroligende medisiner kalt benzodiazepiner. Men, får vi nøytralisert opiatene så klarer vi å holde folk i live om de så har svelget et halvt glass benzodiazepiner, sier Jamt. Han forteller at det har vært en nedgang i antall overdoser etter at de begynte å dele ut nalokson for et års tid siden.

Så langt i år er det seks bekreftede overdosedødsfall i Trondheim.

Actis stiller krav

– Vi forventer at helseminister Bent Høie sørger for økte budsjettrammer for overdosestrategien i statsbudsjettet for 2019, sier Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Huseby peker på at arbeidet med den nasjonale overdosetrategien har vokst fra tre til 29 kommuner de siste årene, uten at budsjettet, som er på ti millioner, har blitt utvidet for å møte de nye oppgavene.

Gjennomsnittsalderen for dem som dør av overdose har gått opp ti år siden 2006, men antallet dødsfall ligger stabilt høyt. Over to hundre personer dør hvert år som følge av overdose i Norge.

– Trenden siden begynnelsen av 2000-tallet med nedgang i overdosedødsfall ser ut til å ha stanset. Nå er tida for å styrke arbeidet, ikke svekke det, sier Husby.

Vil ikke svare

Klassekampen har vært i kontakt med Helsedepartementet om kuttplanene. De ønsker ikke å kommentere, og gir ingen løfter om at overdosearbeidet vil få mer penger i mandagens statsbudsjett.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene