Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Venstresida trenger en strategidiskusjon. Bruk oss til det.

En invitasjon

Jeg har trykket mye rart i mine år som debattredaktør i Klassekampen. I et langsomt arbeid for å utvide avisas politiske grunnfjell har vi invitert inn et stort mangfold av stemmer, også tvilsomme, for å skape en åpen arena for meningsutveksling der hele det politiske spekteret i Norge kan delta, bli utfordret, og gis anledning til å svare. Et slikt diskusjonsrom, uten kommentarfelt, der ingen teller likes, kan etter mitt syn motvirke både polarisering og hatefull tale.