OPPHETET DEBATT

Vil ta klimagrep om bygda

KONKRET: Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener miljøbevegelsen må utvikle klimapolitikk som passer for småstedene. Foto: Christopher Olssøn

– En fersk undersøkelse publisert i Nationen viser at fire av ti som bor på landsbygda mener at klimaendringene er resultat av «naturlig variasjon», ikke menneskelig handling. Vart du skræmt no?

Du kan bla til neste sideBla med piltastene