Kan barn få kreft av WiFi?

LITE SMART: Barn og unge har tynnere hodeskaller, og utsettes derfor for større strålingsdoser av trådløse medier. © FOTO: STEVECHIPPY/FLICKR

Ledende krefteksperter mener at vi nå vet nok om risikoene til at WiFi i skoler bør forbys.

Kan bruken av trådløse medier forårsake kreft? Det har vært delte meninger om dette, men flere forskningsresultater har fått krefteksperter og enkelte land til å gå inn for å beskytte barn mot dette. Barn i førskole og småskole er mest utsatt, fordi deres hjerneskaller er tynnere (noe som gir større strålingsdoser), og fordi hjernen deres er under rask utvikling, med danning av nye forbindelser. Det er også tegn til økt risiko for andre problemer, som hjerteproblemer, autisme, sterilitet, skader på kromosomer og kognitive defekter.

Alt tyder på at læreplanene for 2020 vil videreføre linjen der kompetansemål er viktigere enn innsikt.

Kunnskapens vanskjebne

NY KURS? De rådende utviklingstrekkene i skolen, i retning av et nytte- og bruksperspektiv, ser ut til å fortsette, skriver Per Bjørn Foros. Tirsdag presenterte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye læreplanene på Skøyen skole.FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

I disse dager avsluttes forarbeidet til de nye læreplanene i grunnskolen, ved at Kunnskapsdepartementet fastsetter de såkalte «kjerneelementene» for skolens ulike fag. Reaksjonene har ikke uteblitt; det hevdes at fagene forfaller og innholdet forvitrer. For å skjønne mer av denne striden må vi se til forhistorien.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene