Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dagens universiteter gjør ikke annet enn å fylle en funksjon for den herskende klassen, sier filosof:

Ønsker seg et nytt 1968

MANER TIL OPPRØR: – De siste 10–15 årene har en kapitalistisk styringssjargong vokst fram i hele universitetssektoren, sier filosof og litteraturteoretiker Terry Eagleton. Anniken C. Mohr /klassekampen

– Universitetene er i ferd med å kollapse, advarer den britiske marxisten Terry Eagleton. Han etterlyser et nytt studentopprør.

Filosof og litteraturteoretiker Terry Eagleton har satt seg opp på en høy stol på hotellet i Bergen sentrum. Han er klar for forelesningen «The Crisis of the Humanities» ved Universitetet i Bergen, men først tar han imot Klassekampen for å gi et omriss av krisa i akademia.