Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fylka må betale det meste av skuleskyssen når kommunane legg ned skular:

Skuleskyss tynger fylka

SKULEBUSS: Elias og Eline er mellom 131.000 skuleelvar i grunnskulen som kvar dag må ta buss til og frå skulen. Dei to reiser mellom Langfjordbotn i Alta til Kvænangen i Troms, 20 kilometer kvar veg.
Ole Magnus Rapp

DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.

Då skulen i Langfjordbotn i Alta kommune vart lagd ned måtte Elias og Eline reise 20 kilometer kvar veg til skulen i Kvænangen. Elias og Eline er ikkje åleine om å få reisa til og frå skulen dekt av det offentlege. I 2013 fekk 135.000 elevar i grunnskulen skuleskyss.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production