Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ulike kulturer

  • Kommentator Kjetil Wiedswang forklarer de vanskelige brexit-forhandlingene med de ulike politiske kulturene på kontinentet og på De britiske øyer. Storbritannia er et land uten grunnlov, med en århundrelang muntlig politisk kultur med stor tro på pragmatiske kompromisser. Ifølge Wiedswang har den britiske eliten store problemer med å forstå hvorfor EU avviser en politisk avtale så lenge begge parter vil tjene økonomisk på det. Tyskland er derimot opptatt av å få alt spikret fast i bindende paragrafer, noe Wiedswang forklarer med rettssammenbruddet på 1930-tallet. Samtidig er EUs administrasjon bygget opp med et svært sterkt byråkrati i den franske tradisjonen fra Napoleon. Wiedswang har interessante betraktninger her, selv om kjernen i konflikten er ulike ambisjoner for hva det europeiske samarbeidet skal omfatte. Britene har ønsket seg en løsere union, der nasjonalstatene spiller en større rolle, mens de politiske elitene i Tyskland og Frankrike vil ha en stadig tettere union, en føderal stat.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production